De Casus Voor Risk Mitigation Strategies

De Casus Voor Risk Mitigation Strategies

In deze publicatie wordt ingegaan op strategieën die een neerwaartse
bescherming kunnen bieden voor de beleggingsportefeuille.
Er wordt kort ingegaan op het belang en de status van de renteafdekking,
waarin de meeste pensioenfondsen inmiddels een actief afdekkingsbeleid
voeren in de Matching Portefeuille.
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of/-hoe een afdekkingsbeleid
gevoerd kan/- moet worden met betrekking tot de return portefeuille. De
conclusie van deze publicatie is daarover positief. De oplossing bestaat uit
het creëren van een strategische allocatie naar een Risk Mitigation
Strategy Bucket (‘RMS’). De specifieke strategieën uit de RMS zijn
geselecteerd om uitstekende rendementen te behalen in perioden van
stress, als zakelijke waarden doorgaans sterk dalen. En redelijke
rendementen in tijden van stabiliteit als aandelen het goed doen.
De belangrijkste strategie binnen de Risk Mitigation Bucket heet Trend
Following. In deze publicatie wordt daarop uitgebreid ingegaan. Deze
strategie biedt een aantal unieke karakteristieken, zoals:
• Positieve rendementen over de “crisis cycle” daar waar traditionele
zakelijke waarden negatieve rendementen laten noteren;
• Daadwerkelijke diversificatie daar waar traditionele hedge funds vaak
gecorreleerd zijn met aandelen en bijna net zo hard dalen, dus geen
echte diversificatie bieden;
• Op de langere termijn vergelijkbare rendementen bieden als aandelen.

Read the Pdf by clicking on the thumbnail below:

No Comments

Post A Comment